گروه شیراز سایبر به مدیریت امید پیک ، نماینده رسمی مرکز توسعه آموزش های نوین ایران ( متانا ) در حوزه فناوری اطلاعات و نیز مهندسی کامپیوتر می باشد . 
گروه ما ضمن برخورداری از دانش فنی و علم مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و نیز کوچینگ کسب و کار ، در راستای موفقیت هرچه بیشتر کسب و کار ها خدمات خود را ارائه میدهد .